A FIÚK SZEXUÁLIS KIZSÁKMÁNYOLÁSA: MAGYARORSZÁGI JELENTÉS Január, 2022

A FIÚK SZEXUÁLIS KIZSÁKMÁNYOLÁSA: MAGYARORSZÁGI JELENTÉS Január, 2022

A FIÚK SZEXUÁLIS KIZSÁKMÁNYOLÁSA: MAGYARORSZÁGI JELENTÉS Január, 2022

HÁTTÉR ÉS CÉLKITŰZÉSEK

Becslések szerint a gyerekek elleni erőszak – többek között a gyerekek szexuális kizsákmányolása és bántalmazása – milliókra van hatással világszerte, és nincs olyan ország vagy régió, amely “immunis” lenne rá.1 Hatással lehet minden gyerekre társadalmi-gazdasági csoporttól, műveltségi szinttől, etnikai és kulturális csoporthoz való tartozástól függetlenül.2 Habár valamennyi, szexuális kizsákmányolással érintett gyerekre vonatkozóan hiányosak az adatok, ez hatványozottan igaz a fiúk esetében. Például azokban a ritka esetekben, amikor az országok a gyerekek szexuális kizsákmányolásának és bántalmazásának előfordulására vonatkozó adatokat gyűjtenek, a minták gyakran csak a tinédzser korú lányokra korlátozódnak, háttérbe szorítva ezzel a fiúk egyedi tapasztalatainak és veszélyeztetettségének megértését.3 Az elmúlt években fokozatosan ébredtünk rá arra, hogy mekkora hiányosságok vannak a szexuális kizsákmányolással érintett fiúk globális megértésében.4 A korlátozottan rendelkezésre álló bizonyítékok pedig azt mutatják, hogy bizonyos körülmények között a fiúk éppen olyan súlyosan érintettek, mint a lányok, sőt néhány esetben talán még komolyabban is.

Fontos, hogy a férfiasság és a nőiesség körüli nemi normák jelentőségét és befolyását figyelembe vegyük a gyerekek szexuális kizsákmányolása és bántalmazása megértésénél, mivel így észrevehetjük, hogy amit az egyik nemnek tulajdonítanak, azt gyakran megtagadják a többitől. Ezek a normák tipikusan úgy hangzanak, hogy a férfiak erősek és sérthetetlenek, kevésbé valószínű, hogy áldozatokká válnak vagy súlyosan érintettek lesznek, továbbá sokkal ellenállóbbak;míg a nőket kiszolgáltatottnak tartják, olyanoknak, aki gyakrabban esnek bántalmazás és kizsákmányolás áldozatává és több támogatásra szorulnak. Az ilyen hiedelmek gyakran akadályozzák az eltérő nemű gyerekek szexuális kizsákmányolását érintő szükséges eszmecseréket, de ez különösen igaz a fiúk esetében. A gyerekek szexuális kizsákmányolását érintő szakpolitikák, gyakorlatok, érdekképviselet és kutatási módszer kidolgozása során a fiúk rendszerint alul reprezentáltak vagy azokból teljesen kiszorulnak. “Habár a szexuális kizsákmányoláshoz és bántalmazáshoz vezető, számos sérülékenységi tényező valamennyi nemnél közös, a fiúk támogatáshoz való hozzáférését kétségkívül a nemi normák határozzák meg, korlátozva ezzel segítségkérési és támogatáskérési képességüket.”

Habár ezeknek a körülményeknek semmi esetben sem lenne szabad elterelni a figyelmet a szexuális kizsákmányolás áldozatává vált lányokra fókuszáló további kutatásokról, érdekképviseletről és támogatásról, az is egyértelmű, hogy szükség van a más nemi identitású gyerekek szexuális kizsákmányolására fókuszáló nagyobb érdekképviseletre, megértésre és magas színvonalú, bizonyítékokon alapuló kutatásra. Ezek ugyanis elősegítik a gyerekekkel folytatott, megelőzést célzó és a szükségleteikre reagáló munka tudományos megalapozottságát.

A Global Boys’ Initiative

Mivel ritkák a fiúk szükségleteit azonosító, illetve azok kielégítését célzó programok, a fiúk szexuális kizsákmányolásának széles körű feltárása céljából az ECPAT International elindította a Global Boys’ Initiative programot. Az ECPAT a tagszervezeteinek globális hálózatát is bevonta a fiúkra fókuszáló kutatásokba. A Global Boys’ Initiative keretében az ECPAT 2020-ban és 2021-ben a világ 10 országában kezdett kutatási projektsorozatba. Ezek célja az volt, hogy segítsen megérteni a fiúkat érintő szexuális kizsákmányolás lényegét, azt, hogy milyen tényezők vezetnek sérülékenységükhöz és a megnövekedett kockázatokhoz, továbbá, hogy milyen szükségleteik vannak a megelőzési, a védelmi és a támogató szolgáltatások terén. A kutatás kezdeti fázisát a SIDA finanszírozta, amelynek köszönhetően az ECPAT International titkársága, a nemzeti ECPAT tagszervezetekkel együttműködve elsődleges kutatásokat tudott lefolytatni.

Ez a jelentés

A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány7 2015 óta dolgozik azért, hogy felhívja a figyelmet a gyermekjogokra Magyarországon, és aktívan közreműködik a gyerekek szexuális kizsákmányolásának megelőzésében és kezelésében. Az alapítvány 2020 márciusa óta tagja az ECPAT International globális hálózatának. Az alapítvány 2020-ban és 2021-ben az ECPAT International titkárságával együttműködve vezette a fiúk szexuális kizsákmányolására fókuszáló, úttörő kutatási projekt magyarországi megvalósítását, amelynek eredményeit ez a jelentés rögzíti.

A magyarországi projekt a következő tevékenységeket foglalta magában:

  • Olyan magyarországi – a szolgáltatási ágazatba tartozó, a szociális vagy gyermekvédelmi ellátás frontvonalában dolgozó – szakemberek kérdőíves felmérése, akik a közvetlenül kerülnek kapcsolatba szexuális kizsákmányolást vagy bántalmazást átélt fiúkkal.
  • “Túlélő beszélgetések”8 lefolytatása olyan fiatal férfiakkal, akik gyerekkorukban szexuális kizsákmányolást éltek át – feltárva a nemi normákkal, a támogatás kérésével és az ahhoz való hozzájutással, illetve a szolgáltatások színvonalával kapcsolatos tapasztalataikat és meglátásaikat, valamint a pozitív változáshoz szükséges javaslataikat.
  • A gyerekek – különösen a fiúk – szexuális kizsákmányolással szembeni védelmét biztosító magyar jogszabályi háttér elemzése.

A jelentés célja, hogy azonosítsa a meglévő erősségeket és a fejlesztésre szoruló területeket, továbbá hogy a leírt eredmények hozzájáruljanak a szolgáltatások javításához, biztosítsák a nemek közötti egyenlőség érvényesülését, és azt, hogy ezek a szolgáltatások nemüktől függetlenül minden gyerek számára elérhetőek legyenek. Remélhetőleg az eredmények jelentősen elősegítik a szexuális kizsákmányolást és bántalmazást átélt fiúkat körülvevő megbélyegzés és tabuk magyarországi ledöntését. A jelentés bizonyítékokon alapuló egyértelmű és végrehajtható ajánlásokat is tartalmaz.

Read or download full report here.